โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22/01/2561

นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวแส...


กิจกรรม / IDOL

ค้นหาข้อมูลไอดอล


เอกสารประกอบการเข้าประกวด IDOL 9


1 ใบสมัครผู้เข้าประกวด ดาวน์โหลด
2 หลังสือยินยอม/รับรอง ดาวน์โหลด
3 ใบแจ้งรายละเอียด ดาวน์โหลด
4 เอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประกวด ดาวน์โหลด
5 ร่าง กำหนดการประกวด ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครผู้เข้าประกวด ดาวน์โหลด
2 หลังสือยินยอม/รับรอง ดาวน์โหลด
3 แนวทางการประกวด ดาวน์โหลด
4 ร่าง กำหนดการประกวด ดาวน์โหลด
1 ใบสมัคร EQ อายุ 12-17 ปี ดาวน์โหลด
2 ใบสมัคร EQ อายุ 18-60 ปี ดาวน์โหลด