โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 จำนวน 40 คน

22/03/2562

แนะนำผู้เข้ารอบการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 จำนวน 40 คนสุดท้าย รอบระดับประเทศ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 : แถลงข่าวเปิดตัวเข้าบ้านผู้เข้ารอบ 40 ค...


กิจกรรม / IDOL

ค้นหาข้อมูลไอดอล


เอกสารประกอบการเข้าประกวด IDOL 9


1 ใบสมัครผู้เข้าประกวด ดาวน์โหลด
2 หลังสือยินยอม/รับรอง ดาวน์โหลด
3 ใบแจ้งรายละเอียด ดาวน์โหลด
4 เอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประกวด ดาวน์โหลด
5 ร่าง กำหนดการประกวด ดาวน์โหลด
6 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครผู้เข้าประกวด ดาวน์โหลด
2 หลังสือยินยอม/รับรอง ดาวน์โหลด
3 แนวทางการประกวด ดาวน์โหลด
4 ร่าง กำหนดการประกวด ดาวน์โหลด
5 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
1 ใบสมัคร EQ อายุ 12-17 ปี ดาวน์โหลด
2 ใบสมัคร EQ อายุ 18-60 ปี ดาวน์โหลด