โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมสเด็จขององค์ประธาน

กิจกรรมในโครงการ / กิจกรรมสเด็จ

ปี 2561 เสด็จฯ 17 แห่ง

องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ในพื้นที่เขตบางบอน กรุงเทพมหนคร 23/07/2561
องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหนคร 17/08/2561
องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหนคร 30/08/2561
องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯณ โรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหนคร 12/09/2561
องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหนคร 26/09/2561
องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ โรงเรียนสตรีศรีน่าน  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน น่าน 12/01/2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเปิดชมรมและศูนย์ฯณ โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ บึงกาฬ 14/02/2561
องค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 21 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท ปทุมธานี 22/10/2561
องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 30/05/2561
องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ โรงเรียนสตรีพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พังงา 14/06/2561
องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ราชบุรี 18/06/2561
องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สตูล 28/06/2561
องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สระแก้ว 20/08/2561
องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 และโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 12/06/2561
องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 23/02/2561
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 องค์ประธานโครงการฯเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจฯโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 23/01/2561
องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ แพร่ 10/01/2561