โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าวกิจกรรมสเด็จขององค์ประธาน

กิจกรรมในโครงการ / กิจกรรมสเด็จ


เสด็จเป็นองค์ประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7

9/05/2560

วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL รอบชิงชนะเลิศป...

เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 18

3/04/2560

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 18 และพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนจากทั่วประเท...

เสด็จเยี่ยมสมาชิกฯเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

2/03/2560

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิท...

เสด็จเยี่ยมสมาชิกเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจฯโรงเรียนราชดำริ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

22/02/2560

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เขตประเวศ และทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรม และศูน...

เสด็จเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช

27/01/2560

วันที่ 26 ม.ค.60  เวลา 16.40 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ...

เสด็จฯ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

20/01/2560

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเ...

ข่าวเสด็จฯทั้งหมด

ติดต่อ TO BE


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 02 - 5908256
อีเมล์ : social_dmh@hotmail.com
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 8.30 - 16.30 น.