โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเสด็จฯ


เสด็จเพื่อทรงซ้อมคอนเสริต์ร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7

12/07/2560

วันที่11 กรกฏาคม 2560  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมายังกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทรงซ้อมคอนเสริต์ร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ ...


เสด็จเป็นองค์ประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7

9/05/2560

วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL รอบชิงชนะเลิศป...


เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 18

3/04/2560

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 18 และพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนจากทั่วประเท...


เสด็จเยี่ยมสมาชิกฯเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

2/03/2560

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิท...


ข่าวเสด็จฯทั้งหมด


ติดต่อ TO BE


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 02 - 5908256
อีเมล์ : social_dmh@hotmail.com
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 8.30 - 16.30 น.