โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ค้นหา

ลำดับ เรื่อง วันที่ประกาศ ประเภท
1 จ้างจัดทำเข็มกลัดโลโก้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน 80,250 ชิ้น 16/09/2559 ราคากลาง
2 จ้างจัดเปิดศูนย์เพื่อนใจ ณ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 23 ก.ย.59 จำนวน 695,500 บาท 17/08/2559 ราคากลาง
3 จ้างจัดเปิดศูนย์เพื่อนใจ ณ จ.นนทบุรี ในวันที่ 19 ก.ย.59 จำนวน 695,500 บาท 17/08/2559 ราคากลาง
4 จ้ัางจัดเปิดศูนย์เพื่อนใจ ณ โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม ในวันที่ 15 ก.ย.59 16/08/2559 ราคากลาง
5 พิมพ์หนังสือคนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จำนวน 2,000,000.- บาท 15/082559 ราคากลาง
6 จ้างจัดเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จ.สุพรรณบุรี จำนวน 695,500 บาท 8/08/2559 ราคากลาง
7 จ้างจัดเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จ.พิษณุโลก จำนวน 695,500 บาท 8/08/2559 ราคากลาง
8 จ้างจัดเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE เขตพระนคร วันที่ 18 ส.ค.59 จำนวน 545,000 บาท 8/08/2559 ราคากลาง
9 จ้างเช่าสถานที่จัดงานมหกรรมรวมพล ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ในวันที่14-15 ก.ค.59 13/07/2559 ราคากลาง
10 จ้างจัดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ปี59 ระดับประเทศ จำนวน 19,000,000 บาท 4/07/2559 ราคากลาง
11 จ้างจัดตั้ง ตกแต่งศูนย์เพื่อนใจสาขาศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลน จำนวน 1,762,100 บาท 4/07/2559 ราคากลาง
12 จ้างจัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจสาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ จำนวน 1,861,932 บาท 4/07/2559 ราคากลาง
13 จ้างจัดตั้ง ตกแต่งศูนย์เพื่อนใจ สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร จำนวน 2,453,300 บาท 4/07/2559 ราคากลาง
14 จ้างจัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร จำนวน 1,926,132 บาท 4/07/2559 ราคากลาง
15 จ้างจัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 18 13/10/2559 ราคากลาง
16 จ้างจัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 18/10/2559 ราคากลาง
17 จ้างจัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ 18/10/2559 ราคากลาง
18 จ้างจัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ สาขาเดอะมอลล์ บางแค 18/10/2559 ราคากลาง
19 จ้างจัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ สาขาซีคอน สแควร์ 18/10/2559 ราคากลาง
20 จ้างจัดผลิตและเผยแพร่ข้อมูลผลงาน ทางสื่อโทรทัศน์ TO BE NUMBER ONE VARIETY 18/10/2559 ราคากลาง
21 จ้างจัดผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ทางสื่อหนังสือพิมพ์ 18/10/2559 ราคากลาง
22 จ้างจัดผลิตและเผยแพร่ข้อมูลผลงาน TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางสื่อวิทยุ 18/10/2559 ราคากลาง
23 จ้างจัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND 2017 18/10/2559 ราคากลาง
24 จ้างจัดผลิตและเผยแพร่สกู๊ปสารคดี ทางสื่อโทรทัศน์ ในรายการ แฮปปี้ โซไซตี้ 19/10/2559 ราคากลาง
25 จ้างประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (คอนเสิร์ต)จำนวน 7 ครั้ง 28/11/2559 ราคากลาง
26 จ้างจัดเปิดศูนย์เพื่อนใจ ในสถานศึกษา จ.สุโขทัย 8/11/2559 ราคากลาง
27 จ้างจัดเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 29 พ.ย.59 ณ จ.สกลนคร 21/11/2559 ราคากลาง
28 จ้างจัดเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 15 ธ.ค. ณ จ.ร้อยเอ็ด 6/12/2559 ราคากลาง
29 จ้างจัดเปิดศูนย์เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 19 ธ.ค.59 จ.ศรีสะเกษ 6/12/2559 ราคากลาง

ติดต่อ TO BE


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 02 - 5908256
อีเมล์ : social_dmh@hotmail.com
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 8.30 - 16.30 น.