โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE

ข่าวมหกรรม


สัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560

สัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 โดยมี นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิด และ หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE บรรยาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานในระดับพื้นที่และเกณฑ์การประเมินจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 691 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.

19/06/2560


การประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร

การประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดา กรุงเทพมหานคร

23/03/2560


มหกรรมระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2560

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560  โครงการ TO BE NUMBER ONE จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2560  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา  จังหวัดชลบุรี 

8/03/2560


เอกสารการประกวด


4 การเตรียมตัวเข้าประกวด 5 แบบตอบรับ 6 หนังสือเชิญประกวด
3 กำหนดการประกวด 4 การเตรียมตัวเข้าประกวด

สถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONEค้นหา


ผลการประกวด ปี 2559


จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

อัพเดพข้อมูลล่าสุด วันที่ 23/6/2559


รางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

รางวัลผู้ว่าราชการ/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ดีเด่น
รางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
รางวัลบุคคลากรสาธารณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานศึกษา
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานประกอบการ
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในชุมชน
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2559
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2558
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2557
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2556
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2555

ติดต่อ TO BE


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 02 - 5908256
อีเมล์ : social_dmh@hotmail.com
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 8.30 - 16.30 น.