โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE

ข่าวมหกรรม


อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) บรรยายนโยบายการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE งานสัมมนาเครือข่ายปี 2562

เอกสารการบรรยายนโยบายการดำเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562  โดย อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE

1/04/2562


ผลการตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562


วันที่  27  มีนาคม  2562  โครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคเหนือ  ประจำปี  2562  ณ  โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่

28/03/2562


ลำดับการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562

ลำดับการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคเหนือ  ประจำปี  2562  วันพุธที่  27  มีนาคม  2562  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่

21/03/2562


เอกสารการประกวด


4 การเตรียมตัวเข้าประกวดภูมิภาค 5 แบบตอบรับภูมิภาค 6 การเตรียมตัวชุมชน กทม. 7 แบบตอบรับชุมชน กทม.

สถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONEค้นหา


ผลการประกวด ปี 2560


จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

อัพเดพข้อมูลล่าสุด วันที่ 31/7/2560


รางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

รางวัลผู้ว่าราชการ/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ดีเด่น
รางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
รางวัลบุคคลากรสาธารณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานศึกษา
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานประกอบการ
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในชุมชน
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2561
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2560
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2559
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2558
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2557
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2556
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2555