โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE

ข่าวมหกรรม


การประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร

การประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดา กรุงเทพมหานคร

23/03/2560


มหกรรมระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2560

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560  โครงการ TO BE NUMBER ONE จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2560  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา  จังหวัดชลบุรี 

8/03/2560


มหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นประธานในพิธีประกาศผลและรับรางวัลพระราชทานทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการประกวดผลงานจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

2/01/2560


เอกสารการประกวด


4 การเตรียมตัวเข้าประกวด 5 แบบตอบรับ 6 หนังสือเชิญประกวด
3 กำหนดการประกวด 4 การเตรียมตัวเข้าประกวด

สถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONEค้นหา


ผลการประกวด ปี 2560


จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

อัพเดพข้อมูลล่าสุด วันที่ 31/7/2560


รางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

รางวัลผู้ว่าราชการ/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ดีเด่น
รางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
รางวัลบุคคลากรสาธารณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานศึกษา
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานประกอบการ
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในชุมชน
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2560
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2559
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2558
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2557
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2556
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2555