โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE

ข่าวมหกรรม


การประกวดผลงานจังหวัดและชมรมฯระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ณ กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 โครงการ TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  จัดการประกวดผลงานชมรม  TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561    ณ  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 

21/03/2561


การประกวดผลงานจังหวัดและชมรมฯระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2561 ณ จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561  โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคกลางและตะวันออก ซึ่งเป็นการประกวดภาคที่  4  ประจำปี  2561  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

13/03/2561


การประกวดผลงานจังหวัดและชมรมฯระดับภาคใต้ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561  โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ซึ่งเป็นการประกวดภาคที่ 3  ประจำปี 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6/03/2561


เอกสารการประกวด


4 การเตรียมตัวเข้าประกวด 5 แบบตอบรับ 6 หนังสือเชิญประกวด

สถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONEค้นหา


ผลการประกวด ปี 2560


จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

อัพเดพข้อมูลล่าสุด วันที่ 31/7/2560


รางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

รางวัลผู้ว่าราชการ/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ดีเด่น
รางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
รางวัลบุคคลากรสาธารณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานศึกษา
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานประกอบการ
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในชุมชน
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2561
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2560
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2559
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2558
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2557
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2556
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2555