โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ติดต่อโครงการ

สถานที่ติดต่อ


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

88/20 หมู่ 4 อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


เบอร์ติดต่อ : 02-590-8256 (เวลาราชการ 8.30 - 16.30 น.)

Fax : 02-149-5531

E-mail 1 : social_dmh@hotmail.com

E-mail 2 : tobe1dmh@gmail.com


แผนที่


ข้อเสนอแนะ

! ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องจึงจะสามารถส่งข้อเสนอแนะได้

ติดต่อ TO BE


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 02 - 5908256
อีเมล์ : social_dmh@hotmail.com
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 8.30 - 16.30 น.