โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปฏิทินกิจกรรม22 พ.ค. 2565

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
-ไม่พบกิจกรรม-

กิจกรรมในเดือน พ.ค. 2565

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
07 พ.ค. 2565 08.00-18.00 ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ระดับประเทศ