โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปฏิทินกิจกรรม26 ม.ค. 2564

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
-ไม่พบกิจกรรม-

กิจกรรมในเดือน ม.ค. 2564

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
30 - 31 ม.ค. 2564 08.00-18.00 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบระดับประเทศ
23 ม.ค. 2564 08.00-18.00 จังหวัดนครราชสีมา ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 11 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 ม.ค. 2564 13.00-17.00 จังหวัดกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 11
13 ม.ค. 2564 17.00-20.00 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
11 ม.ค. 2564 17.00-20.00 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE