โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปฏิทินกิจกรรม19 เม.ย. 2562

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
-ไม่พบกิจกรรม-

กิจกรรมในเดือน เม.ย. 2562

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
01 - 02 เม.ย. 2562 08.30 น. โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ งานสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2562