โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปฏิทินกิจกรรม

21 พ.ย. 2560

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
21 พ.ย. 2560 10.00-12.00 จ.อุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมรับเสด็จฯครั้้งที่ 2

กิจกรรมในเดือน พ.ย. 2560

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
28 พ.ย. 2560 08.00-23.00 จ.อุตรดิตถ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จฯ
21 พ.ย. 2560 10.00-12.00 จ.อุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมรับเสด็จฯครั้้งที่ 2
17 พ.ย. 2560 08.00-23.00 จ.บุรีรัมย์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จฯ
15 พ.ย. 2560 10.00-12.00 จ.หนองคาย ประชุมเตรียมรับเสด็จฯครั้้งที่ 1
13 พ.ย. 2560 10.00-12.00 จ.กาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมรับเสด็จฯครั้้งที่ 1
10 พ.ย. 2560 10.00-12.00 จ.บุรีรัมย์ ประชุมเตรียมรับเสด็จฯครั้้งที่ 2 จังหวัดบุรีรัมย์