โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

22 June 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดทำนิตยสาร TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2565


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. TOR-จ้างจัดทำนิตยสาร TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2565.pdf
  2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดทำนิตยสาร TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2565.pdf