โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เสด็จเยี่ยมสมาชิกเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจฯโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จั.บุรีรัมย์

17 November 2560

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์


ภาพข่าว