โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 องค์ประธานโครงการฯเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจฯโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

23 January 2561

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวแจกเพชรบูรณ์.doc