โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเปิดชมรมและศูนย์ฯณ โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

14 February 2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดบึงกาฬ และทรงเปิดชมรมTO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ ทูลกระหม่อม ทรงพระราชทานดอกกุหลาบและสติกเกอร์รูปหัวใจสีแดงให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกฯประชาชนที่เข้าเฝ้ารับเสด็จ สร้างความปลาบปลื้มปิติ ในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ผู้ที่ได้รับจากพระองค์ อย่างใกล้ชิด ณ โรงเรียนบึงกาฬ อ.เ มือง จ.บึงกาฬ


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวแจกบึงกาฬ.doc