โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การประกวดผลงานจังหวัดและชมรมฯระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่

8 February 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประยูร รัตนเสนีย์) ผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงาน


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผลการประกวดเหนือ 8 ก.พ. 61.pdf