โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

1 March 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจำปี 2564


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประกาศเผยแพร่แผนมหกรรมภาค64.pdf