โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยฯประจำปี2561

15 November 2560

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


ภาพข่าว