โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ราคากลาง จ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง

22 September 2563

ราคากลาง จ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางเปิดศูนย์ปี64.pdf


ข่าวที่เกี่ยวข้อง