โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 19

7 September 2560


ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE  สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 15 - 20 ตุลาคม 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. (ร่าง)กำหนดการแคมป์ 19.pdf
  2. แบบตอบรับCAMP19.pdf
  3. ใบสมัครเป็นพี่เลี้ยงพิเศษ(ใหม่)19.pdf


ติดต่อ TO BE


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 02 - 5908256
อีเมล์ : social_dmh@hotmail.com
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 8.30 - 16.30 น.