โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

22 July 2562

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. กำหนดการรับเสด็จเขตบางซื่อ.pdf
  2. ข่าวแจก เขตบางซื่อ 22ก.ค.62.pdf