โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร

28 June 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 02-27 มิ.ย.-สมุทรสาคร(วัง 20-06-62).pdf
  2. ข่าวแจกสมุทรสาคร.pdf
  3. คำกราบทูลผู้ว่าราชการจังหวัด.pdf
  4. คำกราบทูลรายงาน ผอ.ร.ร..pdf
  5. คำกราบทูลรายงานประธานชมรม.pdf
  6. คำกราบทูลรายงานผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ.pdf