โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เสด็จเยี่ยมสมาชิกเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจฯโรงเรียนราชดำริ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

22 February 2560

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เขตประเวศ และทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชดำริ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวแจกประเวศ 20 ก ค 60.doc