โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) บรรยายนโยบายการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE งานสัมมนาเครือข่ายปี 2562

1 April 2562

เอกสารการบรรยายนโยบายการดำเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562  โดย อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. บรรยายโดยอธิบดีกรมสุขภาพจิต สัมมนาเครือข่าย2562.pdf