โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562

28 March 2562


วันที่  27  มีนาคม  2562  โครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคเหนือ  ประจำปี  2562  ณ  โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวแจก มหกรรมเหนือ62.pdf
  2. ผลการประกวดเหนือ 27 มี.ค.62.pdf