โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2562

28 February 2562

วันที่  27  กุมภาพันธ์  2562  โครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคใต้  ประจำปี  2562  ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวแจก มหกรรมใต้62.pdf
  2. ผลการประกวดใต้ 27 ก.พ.62.pdf