โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดงานแถลงข่าวเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 7

6 January 2560

โครงการTO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แถลงข่าวประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560 โดยมีนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ศิลปิน ดาราและคณะกรรมการคัดเลือกระดับภูมิภาค ร่วมแถลงข่าวการประกวด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

“เยาวชน” คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศในอนาคต ถ้าวันนี้เด็กไทยมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีความฉลาดทางอารมณ์และได้รับการปลูกฝังให้มีจิตอาสา
อ้างอิง: http://www.thairath.co.th/content/623173


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวแจกแถลงข่าวIDOL7.pdf