โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ราคากลางการจ้างจัดตั้ง ตกแต่ง และประชาสัมพันธ์เปิดตัวศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สาขาศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์

17 September 2561

ราคากลางการจ้างจัดตั้ง ตกแต่ง และประชาสัมพันธ์เปิดตัวศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สาขาศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางจ้างศูนย์เพื่อนใจซีคอน.pdf