โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ในพื้นที่เขตบางบอน

23 July 2561

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เขตบางบอน  ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร   


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวบางบอน-23 ก.ค.61.pdf