โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 87 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียนสนามชัยเขต มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านโนนสว่าง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดพิจิตร มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ทัณฑสถานหญิงสงขลา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบางจากพระประแดง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน แม่ตืนวิทยา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ