โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 87 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
จังหวัดชัยนาท มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน เกาะจันทร์พิทยาคาร มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านหัวกุญแจ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านคลองครุนอก มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนเปือยหัวดง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี เทค) มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนมั่นคง 133 เขตบางบอน มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนโผลง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดสุพรรณบุรี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม“นิคมวัฒนา” มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนตำบลแม่ระกา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ