โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 87 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
ชุมชนโผลง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสุข เขตลาดกระบัง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนตำบลแม่ระกา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนวัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดชัยภูมิ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
เรือนจำกลางระยอง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านโนนสว่าง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดพิจิตร มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา เขตบางบอน มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านปากคาดมวลชน มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดปัตตานี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบางจากพระประแดง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนทรัพย์เจริญ เขตหนองจอก มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ