โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 87 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
จังหวัดพิจิตร มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน แม่ตืนวิทยา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ทัณฑสถานหญิงสงขลา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบางจากพระประแดง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียนสนามชัยเขต มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านปากคาดมวลชน มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดปัตตานี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ