โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 87 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จำกัด มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดบึงกาฬ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
เรือนจำกลางระยอง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียนสนามชัยเขต มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ