โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 87 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท ยีเอสยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์จำกัด มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา เขตบางขุนเทียน มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 1 โซน 7 เขตลาดกระบัง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านโคกเลาะ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดสกลนคร มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จำกัด มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน ปทุมราชวงศา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านหนองดู่ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด สาขาอุดรธานี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
มหาวิทยาลัยพะเยา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ เขตบึงกุ่ม มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียนท่าบ่อ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านโคกแตรก มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดพะเยา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พันท้ายนรสิงห์ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านดินดำดอนแก้ว มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ