โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 95 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
โรงเรียนพันดอนวิทยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
บริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
ชุมชนบ้านดอยไก่เขี่ย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
โรงเรียน บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
เรือนจำกลางพัทลุง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC หาดใหญ่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
จังหวัดศรีสะเกษ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
จังหวัดพัทลุง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
โรงเรียน นราธิวาส รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง เขตหนองจอก รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ชุมชนซอยกำนันแม้น 3 เขตบางบอน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
บริษัท แก่นขวัญ จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ขอนแก่น รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ชุมชนบ้านนายม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2