โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 95 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
ชุมชนมัสยิดฮิดายาตุ้ลอิสลามิยะห์ (แสนแสบ) เขตคลองสามวา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
ชุมชน ปตอ.1 เขตหลักสี่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์ กลาส จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
โรงเรียน เรืองวิทย์พิทยาคม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
จังหวัดสมุทรสาคร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
บริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
จังหวัดลำปาง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC สำโรง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
จังหวัดนครสวรรค์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
โรงเรียน สวนพระยาวิทยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
โรงเรียนเลิงนกทา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
ชุมชนลุโบะบือซา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
จังหวัดมุกดาหาร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
จังหวัดสตูล รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด สาขาพิจิตร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
ชุมชนบ้านนาสมดี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
จังหวัดอ่างทอง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
จังหวัดตรัง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1