โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 : ระดับภาคเหนือ

25 February 2566

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566
ตัวแทนภาคเหนือ
ณ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่


ภาพข่าว