โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 : ระดับประเทศ

13 May 2566

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)
รอบชิงชนะเลิศประจำปี 2566
ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 รอบชิงชนะเลิศประจำปี 2566 ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายหญิง

 • TI 39 นางสาวฑิฆัมพร หาญคำหล้า เคท จ.ปทุมธานี
 • TI 27 นางสาวภคภร สมภาวะ กั๊ตจัง จ.ศรีษะเกษ
 • TI 07 นางสาวชมพูนุท ตันเสถียร ฮันนี่ จ.ระนอง
 • TI 13 นางสาวนันชพร กล่อมแก้ว โอปอล์ จ.สระแก้ว
 • TI 16 นางสาวธันย์ชนก สีโอ ใบเฟิร์น จ.พิษณุโลก
 • TI 26 นางสาวเพชรลดา พิมค์ชัย หงส์เปา จ.พะเยา
 • TI 06 นางสาวมุกอันดา งามศรี ไข่มุก จ.จันทบุรี

ฝ่ายชาย

 • TI 09 นายพีระยศ สื่อหงวน เปปเปอร์ จ.นนทบุรี
 • TI 33 นายชลัช ลิ่มวงศ์เสรี แมนนี่ จ.ร้อยเอ็ด
 • TI 25 นายภวินท์ เปาอินทร์ ออสติน จ.ยโสธร
 • TI 10 นายชัยวิชิต แห้วเพ็ชร ตงตง จ.อุทัยธานี
 • TI 22 นายธนเดช เอื้อรัตน์ศรีทอง บาส จ.เชียงราย
 • TI 12 นายอันดามัน สีแตง คาเมล จ.นครสวรรค์
 • TI 30 นายพีรพัฒน์ เพชรด้วง ไอน้ำ จ.จันทบุรี
 • TI 19 นายธีรภัทร จ่าภา กัปตัน จ.บุรีรัมย์
 • TI 03 นายคชินทร์ธร ลามคำ ชิน จ.บึงกาฬ
 • TI 17 นายกฤตภาส สัตยาชัย อัทธ จ.ภูเก็ต


ภาพข่าว