โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 : ระดับกรุงเทพมหานคร

1 April 2566

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566
ตัวแทนระดับกรุงเทพมหานคร
ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี


ภาพข่าว