โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการประกวดกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ระดับภาคกลางและตะวันออก

28 October 2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

รูปภาพเพิ่มเติม >>  พิธีประกาศผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลาง+ตะวันออก


ภาพข่าว