โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2564

26 October 2564

ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564
ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2564

วันที่  25  ตุลาคม  2564
ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา  จังหวัดชลบุรี


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผลการประกวดกลาง 25 ต.ค.64.pdf