โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ระดับภาคใต้

5 April 2564

นายธนู  ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ทำหน้าที่ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในการประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ / ชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564
วันที่  2 เมษายน 2564
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผลการประกวดใต้ 2 เม.ย.64.pdf