โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ระดับภาคใต้

2 April 2564

นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมการประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ / ชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับภาคใต้  ประจำปี 2564
วันที่ 2 เมษายน  2564
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี