โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 March 2564

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข            
ได้รับพระราชทานมอบหมายจากองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน
ในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผลการประกวดอีสาน 29 มี.ค.64.pdf