โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประชุมเชิงปฎิบัติการ  เพื่อพัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินการประกวด

29 June 2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 :  สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ  เพื่อพัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินการประกวดจังหวัด  อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563  โดยมี หม่อมหลวงยุพดี  ศิริวรรณ  ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นประธาน ณ โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์  คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร


ภาพข่าว