โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563

8 July 2563

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE : จัดการสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2563 โดยมี นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา  และหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE บรรยาย "เกณฑ์การประกวดจังหวัด / อำเภอ TO BE NUMBER ONE และ ชมรม TO BE NUMBER ONE มีผู้เข้าร่วมงาน จากสมาชิกทั่วประเทศ 885 คน เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


ภาพข่าว