โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563

17 September 2563

    วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี      องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเป็นประธานงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น และผู้ว่าราชการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวแจกเสด็จ 17 กย.doc