โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพิธีประกาศผลการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดับพื้นที่ กทม.) ประจำปี 2563

22 June 2563

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
จัดการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดับพื้นที่ กทม.) ประจำปี 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. คำประกาศผล.pdf