โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพิธีประกาศผลการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2563

6 March 2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
จัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ซึ่งเป็นการประกวดภาคที่ 3 ประจำปี 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 01-กลาง-คำประกาศผลจังหวัด-จริง.pdf
  2. 02-กลาง-คำประกาศผลอำเภอ-จริง.pdf
  3. 03-กลาง-คำประกาศผลสถานศึกษา-จริง.pdf
  4. 04-กลาง-คำประกาศผลสถานประกอบการ-จริง.pdf
  5. 05-กลาง-คำประกาศผลคุมประพฤติ -จริง.pdf
  6. 06-กลาง-คำประกาศผลชุมชน-จริง.pdf
  7. 06-กลาง-คำประกาศผลเรือนจำ -ใช้จริง.pdf