โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพิธีประกาศผลการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563

26 February 2563

พิธีประกาศผล : การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคใต้ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563ณ โรงแรมแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 03-ใต้-คำประกาศผลชุมชน-จริง.pdf
  2. 04-ใต้-คำประกาศผลสถานศึกษา-จริง.pdf
  3. 05-ใต้-คำประกาศผลสถานประกอบการ-จริง.pdf
  4. 06-ใต้-คำประกาศผลสถานพินิจ -จริง.pdf
  5. 07-ใต้-คำประกาศผลเรือนจำ -จริง.pdf
  6. 08-ใต้-คำประกาศผลคุมประพฤติ -จริง.pdf
  7. 01-ใต้-คำประกาศผลจังหวัด-จริง.pdf
  8. 02-ใต้-คำประกาศผลอำเภอ-จริง.pdf