โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 31 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
ชุมชนบ้านเปลาะปลอ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
ชุมชน บ้านหนองตะไก้ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2