โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 1

IDOL รุ่นที่ 1

ไตร ภรัณยู ขำน้ำคู้

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด พิษณุโลก

โรงเรียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล