โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 1

IDOL รุ่นที่ 1

แตงกวา ปรียาดา กันนัย

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เชียงใหม่

โรงเรียน โรงเรียนจอมทอง

เกรดเฉลี่ย

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6