โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 1

IDOL รุ่นที่ 1

กอล์ฟ อชิระ ศรีจันทร์งาม

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เกรดเฉลี่ย

อายุ 21 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6